rood

Groepsaankoop.be

WIE WE ZIJN

Groepsaankoop.be vindt dat we met z’n allen teveel betalen voor heel wat producten/diensten en is uitgegroeid tot een platform met als doel betere prijzen te krijgen voor individuele consumenten door het aankopen “in groep”. Groepsaankoop.be is eigendom van Folea bv BE 0684 509 303.

Reacties, feedback en hulp is welkom op info@groepsaankoop.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan groepsaankoop.be.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Groepsaankoop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Groepsaankoop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Groepsaankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@groepsaankoop.be. Groepsaankoop garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt Groepsaankoop geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Groepsaankoop kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Groepsaankoop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Groepsaankoop verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Groepsaankoop treedt enkel op als tussenpersoon tussen de klant en de leverancier. Zij sluit zelf geen overeenkomst af met klanten. Bijgevolg kan zij zelf ook niet verplicht zijn om verbintenissen voor of namens de leverancier in kwestie na te komen.

PARTNERS

Good Water Products is een partner voor het ontharden van water. Geldhof elektriciteitswerken is een partner voor werken aan elektrische installaties. Hantech is een partner voor warmtepompen en warmtepompboilers. Goemaere BV is een partner voor werken aan elektrische installaties. Voor PV-systemen groter dan 10kVA en toebehoren worden de simulaties gemaakt door onze partner Balti Solar. Voor PV-systemen kleiner dan of gelijk aan 10kVA en toebehoren zoals batterijen en laadpunten, wordt het vrijblijvend technisch bezoek uitgevoerd door onze partner Balti Solar. Groepsaankoop.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van deze simulaties. 

PRIVACYBELEID

Groepsaankoop.be hecht veel belang aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie ook onze https verbinding). Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de erkende leverancier met wie groepsaankoop samenwerkt van het product en/of dienst waarvoor u aangeeft interesse te hebben. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens. Daartoe zal hij zich richten tot groepsaankoop.be en dat uitsluitend via mail: info@groepaankoop.be. Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Groepsaankoop kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

WIJZIGINGEN

Groepsaankoop.be behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 30 juli 2021.