rood

Groepsaankoop.be

Groepsaankoop waterbehandeling tegen kalk

Beter alternatief voor een waterverzachter. (zowel voor uw portemonnee als het milieu)

Hoe werkt het?

Precieze dosering.

Via het unieke doseringssysteem in de Opticalc patroon, wordt er een gecontroleerde en precieze fosfaatdosering van gemiddeld 3 mg/l toegevoegd aan het water. De toegevoegde fosfaatmineralen gaan op natuurlijke wijze verbinden met de aanwezige calcium – en magnesiummineralen waardoor deze zich bij opwarming niet meer kunnen ontwikkelen tot kalkkristallen. Hierdoor wordt schadelijke kalkaanslag voorkomen.

Extra bescherming tegen corrosie

Ook tegen corrosie vormen deze fosfaatmineralen een ideale bescherming. De mineralen vormen een dunne beschermingsfilm langs de binnenkant van de waterleidingen en boilers en op verwarmingselementen. Deze beschermingslaag voorkomt de vorming van corrosie en bijgevolg ook mogelijke loodcontaminatie.

Milieuvriendelijker en goedkoper dan de klassieke ontharder met zouten

Bestel via groepsaankoop en ontvang een extra cartridge gratis.

Veelgestelde vragen

Kalk en corrosie
Wat is hard water?

Wanneer er hoge concentraties calcium – en magnesiummineralen aanwezig zijn in het water, spreekt men van hard water. De hardheid zelf wordt uitgedrukt in Franse graden, soms gebruikt men de Duitse tegenhanger. De regionale bodemgesteldheid bepaald de hoeveelheid calcium – en magnesiummineralen in het drinkwater. Is deze concentratie hoog dan spreekt men van hard water en kan men last hebben van kalkaanslag bij de opwarming van het water.  Kalksaanslag vormt zich reeds vanaf 5°F. Gemiddeld heeft het leidingwater een hardheid van 15°F. 

Concreet betekent 1°F dat er 10 mg kalk aanwezig is in 1 liter water. Dus als je jaarlijkse 150 m3 water verbruikt aan een hardheid van 10°F (100 mg kalk), dan levert je dat ruim 15 kg kalk per jaar op.

Is hard water ongezond?

Helemaal niet . Calcium – en magnesiummineralen zijn zeer belangrijk voor een goede gezondheid. Het is het belangrijkste mineraal in het menselijk lichaam en is absoluut noodzakelijk. Daarom ook dat onze drinkwatermaatschappijen altijd een bepaalde hoeveel van deze mineralen in het water houden.

In tegenstelling tot zoutontharders die calcium en magnesium uit het water halen, behoudt OPTICALC deze mineralen in het water maar zorgt er enkel voor dat ze geen schade meer kunnen veroorzaken in de vorm van kalkaanslag.

Wat is de waterhardheid in mijn gemeente?

De hardheid van het water verschilt van gemeente tot gemeente. Dit is logisch vermits de bodemgesteldheid verantwoordelijk is voor de hoeveelheid calcium- en magnesiummineralen en deze is in elke gemeente anders.

Via de website van je regionale watermaatschappij kan je dit makkelijk te weten komen.  

Wat zijn de gevolgen van kalk in leidingwater?

Kalk in water zorgt voor heel wat comfortproblemen.  Wanneer je water verwarmt, lossen de kalkdeeltjes minder makkelijk op en vormen ze moeilijk verwijderbare kalkaanslag.  In waterketels en boilers noemt men dit ketelsteen. Deze kalkaanslag zorgt voor heel wat ongemakken. Het meest problematische is de kalklaag die zich vastzet aan de binnenkant van waterleidingen of op warmtewisselaars in boilers of vaatwassers. Rendementsverliezen, verstopte leidingen en slijtage aan kranen, wasbakken en douchewanden zijn hiervan het gevolg.

Hoe groot is het rendementsverlies als gevolg van kalkaanslag?

De meeste mensen beseffen dat kalkaanslag heel wat schade kan veroorzaken. Waar de meesten onder ons veel minder bij stil staan, is het sluipende rendementsverlies dat dit veroorzaakt. Zelfs bij een minimale kalkafzetting op warmtewisselaars, verbruik je al snel heel wat meer energie.

Als je meer te weten wil komen over rendementsverliezen bij combiketels, verwijzen we graag naar de bekende  Batelle studie  die hierover uitvoerig onderzoek heeft gedaan.

Hoe snel heb je last van kalkaanslag?

Dat hangt uiteraard af van de hardheid van je water. Maar het gaat wel enorm snel. Uit grootschalig Amerikaans onderzoek blijkt dat bij een hardheid van 45°F (of 25°D) al na 2 tot 3 maanden de eerste nadelige gevolgen van kalkaanslag zichtbaar worden op kranen en in leidingen. Na 18 maanden, blijken douchekoppen al 75% van hun stroomdebiet verloren te hebben ! Doorstroomketels voor warm water krijgen al na 1,6 jaar de eerste defecten als gevolg van kalkaanslag. Als je weet dat in België en Nederland de gemiddelde hardheid 15°F bedraagt, heb je al na 4 jaar een verhoogde kans op eerste problemen met je warmwaterboilers als gevolg van kalkaanslag.

Het is daarom van belang om vanaf het begin kalkaanslag aan te pakkenOPTICALC biedt bovendien niet enkel een bescherming tegen kalkaanslag, maar zorgt ook dat de reeds bestaande kalkaanslag wordt opgelost en afgevoerd.

Wat is corrosie?

Corrosie kan heel veel verschillende vormen aannemen maar de meeste mensen kennen het als roest.  Corrosie is wereldwijd een enorm groot probleem.  Jaarlijks wordt er voor 17,5 miljard euro schade veroorzaakt door corrosie. Corrosie is een natuurlijk, elektrochemisch proces dat makkelijk voorkomt in vochtige en warme omgevingen. Juist daarom veroorzaakt het ook in een huishoudelijke sanitaire installatie gezondheids– en veiligheidsproblemen.

Wat zijn de gevolgen van corrosie?

Corrosie komt voor bij zowel ferro als non-ferro materialen en zelfs bij kunsstof. Door de corrosie worden de materialen poreus. Hierdoor komen er afbrokkelende deeltjes in het drinkwater terecht en geven het water een bruine kleur. Zeker bij loden waterleidingen kan dit leiden tot gezondheidsproblemen als gevolg van loodcontaminatie. Bovendien zorgen deze zwevende deeltjes in het water voor onherstelbare schade aan sanitaire apparaten zoals vaatwassers, warmwaterboilers enz. Vooral de binnenkant van de warmwaterboiler en leidingen zijn uiterst gevoelig aan roest.

Dankzij de OPTICALC wordt er een dunne beschermingsfilm aangebracht aan de binnenkant van de leidingen en boilers en op verwarmingselementen. Deze beschermingslaag voorkomt corrosie en bijgevolg ook de schadelijke gevolgen ervan.

Wat doen drinkwatermaatschappijen tegen kalk en corrosie?

Onze drinkwatermaatschappijen doen er alles aan om veilig en gezond drinkwater te voorzien. Via fosfaattoevoegingen zorgen zij bijvoorbeeld dat corrosie wordt tegengegaan waardoor er minder zwevende roestdeeltjes in het water zitten. Wat de waterhardheid betreft ligt het iets ingewikkelder. Hoewel zij het water op vele plaatsen al ontharden, zullen zij steeds drinkwater leveren met een hardheid die niet onder de 15°F zal en mag gaan. Dit komt omwille van wettelijke bepalingen om gezonde mineralen als calcium en magnesium in het drinkwater te behouden. Spijtig genoeg vormt kalkaanslag zich reeds vanaf 5°F.

Na de watermeter ligt de verantwoordelijkheid uiteraard bij de eindklant en beslist hij of zij hoe hiermee om te gaan. De OPTICALC – eventueel in combinatie met de OPTIFILTREX – zorgen voor een maximale en gebruiksvriendelijke bescherming tegen kalk en corrosie binnen een huishoudelijke sanitaire installatie

Komt loodcontaminatie nog steeds voor?

Loodcontaminatie onstaat wanneer loden buizen als gevolg van corrosie loden deeltjes in het water afgeven. Hoewel dit probleem drastisch is afgenomen de laatste jaren, blijkt toch nog 1 op de 100 huizen te kampen met deze problematiek. Vooral oudere woningen kunnen nog loden waterbuizen hebben. Vaak ook omdat ze moeilijk te verwijderen of te vervangen zijn.

Doordat OPTICALC een dunne beschermlaag aanbrengt aan de binnenkant van de leidingen, wordt loodcontaminatie als gevolg van corrosie tot een absoluut minimum beperkt.

Opticalc
Hoe werkt Opticalc?

OPTICALC heeft een dubbele werking en beschermt zowel tegen kalkaanslag als tegen corrosie. Bovendien zorgen de fosfaatmineralen ervoor dat de bestaande kalkaanslag beetje bij beetje opgelost wordt. Via een uniek doseringssysteem in de patroon wordt er een gecontroleerde en precieze fosfaatdosering van gemiddeld 3 mg/l toegevoegd aan het water. Door daarnaast ook gebruik te maken van consumptiegeschikt fosfaatpoeder – en niet van kristalbollen of vloeibare fosfaat zoals bij vele andere oplossingen – voorkomt men ook te hoge concentraties bij bijvoorbeeld stilstaand water.

Het toevoegen van fosfaatmineralen aan het leidingwater heeft 3 belangrijke functies :

1) Fosfaten verbinden op natuurlijke wijze met de aanwezige calciummineralen en zorgen ervoor dat deze zich niet kunnen ontwikkelen tot kalkkristallen die verantwoordelijk zijn voor de kalkaanslag. Belangrijk : de gezonde calcium wordt dus niet uit het water gehaald, maar enkel geneutraliseerd.

2) Fosfaten zorgen ervoor dat de bestaande kalkaanslag beetje bij beetje oplost. Dit is wel een proces van maanden en niet van dagen. De natuur heeft altijd wat tijd nodig.

3) Fosfaten creëren een dunne beschermingsfilm langs de binnenkant van de leidingen en boilers en op verwarmingselementen. Deze beschermingslaag voorkomt corrosie en bijgevolg ook mogelijke loodcontaminatie.

In tegenstelling tot zoutoplossingen, hebben fosfaten dus niet enkel een preventief effect maar zorgen zij ook voor een herstel.

Klopt het dat GWP 10 jaar garantie geeft?

Dat klopt. Dit doe je door je toestel te registreren op deze manier van zodra je hem in gebruik neemt.

Vanaf dat ogenblik, profiteer je van een garantie van 10 jaar op het doseertoestel. Voorwaarde is wel dat je je doseerpatronen steeds vervangt van zodra de ingebouwde akoestische verwittiging in werking treedt.

De garantieverlenging geldt op alle onderdelen van het OPTICALC-toestel voor zover de schade of het defect het gevolg is zonder kwaad opzet en bij een correcte installatie. De verlenging geldt niet voor de doseerpatronen.

De vervangonderdelen worden overigens gratis toegestuurd.

De garantieverlenging geldt zowel op artikelen die rechtstreeks gekocht werden op de webshop, als op artikelen die aangekocht werden bij een loodgieter of onderhoudstechnicus.

Waar kan ik de Opticalc het beste plaatsen?

OPTICALC plaats je altijd op de koudwaterleiding. Er zijn 2 plaatsen waar je hem kan installeren :

1)  vlak na de watermeter : hierdoor bescherm je alle leidingen, kranen en toestellen in je huis.

2)  vlak voor de warmwaterboiler : hierdoor bescherm je enkel je warmwaterboiler en de toestellen, kranen en leidingen die nadien komen.

Wat is er zo vernieuwend aan Opticalc?

De kennis over fosfaatmineralen als efficiënte oplossing tegen kalkaanslag en corrosie bestaat al sinds het begin van de vorige eeuw. Dat is dus zeker niet nieuw en de efficiënte werking ervan is overduidelijk.

Wat OPTICALC zo vernieuwend maakt, zijn de makkelijke installatie, het gebruiksgemak – ook voor de vervanging van de patronen – en een uiterst gecontroleerde dosering. OPTICALC wordt ondersteund door verschillende patenten die wereldwijd werden toegekend.

Kan ik Opticalc gebruiken bij alle soorten leidingen?

Dat kan. Of de leidingen nu van staal, koper of kunsstof zijn, voor OPTICALC maakt dit geen verschil.

Is onderhoud noodzakelijk bij Opticalc?

In tegenstelling tot de zoutontharders is het niet nodig om een uitgebreid en duur jaarlijks onderhoud te doen. Net als bij andere sanitaire installaties, check je af en toe of alles nog goed functioneert. Het is enkel belangrijk om de patroon te vervangen wanneer die leeg is zodat je van de volledige bescherming van OPTICALC kan genieten.

De OPTICALC-patronen kan je makkelijk bijbestellen via onze webshop of via je je loodgieter of onderhoudstechnicus

Wat is het tikkend geluid en hoe zorg ik ervoor dat dit stopt?

Het tikkende geluid is de ingebouwde akoestische verwittiging van OPTICALCHierdoor geeft het toestel aan dat de patroon zo goed als leeg is en dient vervangen te worden. Doe dit zo snel mogelijk om van de volledige bescherming van OPTICALC te kunnen genieten.

De OPTICALC-patronen kan je makkelijk bijbestellen via onze webshop of via je je loodgieter of onderhoudstechnicus.

Het tikkende geluid geeft aan dat je doseerpatroon leeg is en er geen bescherming meer is. Door je lege patroon te vervangen door een nieuwe, verhelp je dit. 

De OPTICALC-patronen kan je makkelijk bijbestellen via onze webshop of via je je loodgieter of onderhoudstechnicus.

Geeft Opticalc dezelfde bescherming als een zoutontharder? Is een combinatie van de twee mogelijk?

Meer zelfs. OPTICALC zorgt niet enkel voor een bescherming maar ook voor herstel door de bestaande kalkaanslag beetje bij beetje op te lossen. OPTICALC zorgt bovendien voor een dubbele bescherming. De toegevoegde fosfaatmineralen interageren met de calcium – en magnesiummineralen waardoor deze zich niet meer kunnen ontwikkelen tot kalkaanslag. Daarnaast zorgen de fosfaten ook voor een dunne film langs de binnenkant van de leidingen, de boiler en op de verwarmingselementen, waardoor ze bescherming bieden tegen corrosie. Dubbel beschermd dus.

OPTICALC is bijgevolg een volwaardig alternatief voor de traditionele en dure zoutontharder.

Je hoeft je bestaande zoutontharder zeker niet de deur te wijzen als je dat niet wil. Plaats de OPTICALC steeds vlak na de zoutontharder. Hierdoor zorg je voor bescherming tegen corrosie (wat de zoutontharder niet doet) en kan je daarnaast ook je zoutontharder zo afstellen dat hij minder zout dient te verbruiken om hetzelfde effect te hebben.

Geeft Opticalc een permanente bescherming?

De bescherming die OPTICALC biedt is niet permanent. Logisch natuurlijk gezien de constant stroom van nieuw, niet-behandeld water. Vandaar het belang dat de patronen vervangen dienen te worden van zodra ze leeg zijn.

Kan Opticalc de bestaande kalkaanslag in mijn leidingen verwijderen?

Tal van fosfaatinstallaties wereldwijd leren ons dat de fosfaatmineralen inderdaad de bestaande kalkaanslag beetje bij beetje oplossen. Dit is wel een proces van maanden en geen dagen. De natuur heeft altijd wat tijd nodig.

Haalt Opticalc de kalk uit mijn drinkwater?

NeenOPTICALC maakt gebruik van fosfaatmineralen. Deze mineralen interageren met de calcium – en magnesiummineralen waardoor ze geen kalkaanslag meer kunnen vormen. De calcium en magnesium worden dus niet uit het drinkwater gehaald. Door de aanwezigheid van calcium behoudt leidingwater daardoor zijn positief effect op onze gezondheid maar zorgt het niet meer voor de ongemakken.

Is Opticalc effectief bij elke temperauur?

Kalkaanslag vormt zich bij warm water. Fosfaatmineralen werken het best bij temperaturen tussen 55°C en 85°C. Buiten de waterkoker en een sporadische kookwas, zijn er zelden toestellen die boven de 85°C verwarmen. Je warmwaterboiler staat meestal afgesteld rond de 65°C en de vaatwasser haalt enkel bij het afspoelen de 70°C of soms zelfs 80°C.

Kan ik Opticalc zelf installeren?

Dat kan zekerOPTICALC is zodanig ontworpen dat je geen bijkomende afsluitkoppelingen moet installeren en geen electricitiet of waterafvoer moet voorzien. Bovendien is OPTICALC zeer compact en licht waardoor er geen verankering in de muur nodig is. Omdat het belangrijk is dat de installatie op een correcte manier gebeurt, raden we steeds aan om contact op te nemen met je loodgieter.

Waarom is Opticalc een mileuvriendelijke oplossing?

OPTICALC is milieuvriendelijk omwille van 3 redenen :

1) OPTICALC voorkomt kalkaanslag op warmtewisselaars en zorgt ervoor dat er geen rendementsverlies is. Dit kan leiden tot een energiebesparing van 20%!

2) OPTICALC verspilt geen spoelwater voor regeneratie en verbruikt geen electriciteit.

3) Fosfaatmineralen zijn herbruikbaar. De fosfaten die in het afvalwater terechtkomen worden door de drinkwatermaatschappijen teruggewonnen en verwerkt tot struviet, een ideale meststof voor de landbouw. De planten hebben deze mineralen nodig om te groeien en nemen ze op uit de grond. Op hun beurt vormen deze planten voedsel voor mens en dier, die de fosfaten via de urine weer afgeven via het afvalwater.

Zorgt Opticalc ook voor minder gebruik van zeep en een zachtere was?

Neen. Het grote verschil met zoutontharders is dat OPTICALC de gezonde calcium – en magnesiummineralen niet uit het water haalt, maar enkel neutraliseeert zodat ze zich niet kunnen hechten en ongemakken veroorzaken. Dit betekent dat het water dus niet zachter wordt.

Zorgt Opticalc voor een langere levensduur van de magnesium anode?

Inderdaad. Doordat de fosfaatmineralen die door de OPTICALC worden toegevoegd een dunne film langs de binnenkant van de boilerketel leggen, zorgt dit ervoor dat de levensduur van de magnesium anode verlengd wordt.

Opticalc patronen
Wat zit er in de Opticalc patronen?

Het witte poeder in de patroon zijn voedselveilige fosfaatmineralen die bescherming bieden tegen kalk en corrosie. Wil je alles te weten komen over deze mineralen, kijk dan even naar de FAQ bij Fosfaatmineraal.

Wanneer moet ik de patronen vervangen?

OPTICALC  heeft een ingebouwde akoestische verwittiging die begint te tikken als je patroon bijna leeg is. Mocht je geen patronen meer hebben, bestel ze dan zeker op onze  webshop  .

Hoeveel patronen heb ik nodig per jaar?

Dit is afhankelijk van de plaats waar de OPTICALC is geplaatst, je aantal huisgenoten en de hoeveelheid water die je jaarlijks verbruikt. Voor een gemiddeld gezin met 4 personen dat 120 tot 150 m3 water verbruikt per jaar, zal je 2 tot 3 patronen nodig hebben. Dus elke 4 tot 6 maanden zal je ze moeten vervangen.

Staat de OPTICALC vlak voor je warmwaterboiler, zal dit verbruik uiteraard veel lager liggen.

Hoe vervang ik een patroon?

Het vervangen van de patroon is een fluitje van een cent. Neem zeker een kijkje op onze handleidingen pagina.

Stap 1 : Draai het oranje afsluitventiel op “bypass”. Geen zorgen, je water zal gewoon blijven stromen. Je sluit dus zeker niet je volledige waterleiding af.

Stap 2 : Draai de patroonbehuizing open. Opgelet hier kan wat water instaan die nog in het toestel aanwezig is.

Stap 3 : Haal de lege patroon eruit en steek er een volle patroon in

Stap 4 : Draai de patroonbehuizing weer dicht. Niet te hard dichtdraaien ! Van zodra je de weerstand voelt, is dit al voldoende.

Stap 5 : Draai het oranje afsluitventiel op “Open”. Het water stroomt weer doorheen de OPTICALC.

Waar bestel ik mijn patronen?

De OPTICALC-patronen kan je makkelijk bijbestellen via onze  webshop  of via je je loodgieter of onderhoudstechnicus.

Hoe weet ik of het patroon van uitstekende kwaliteit is?

Wij letten er bij elk patroon op dat deze optimaal de deur uit gaat. Het witte poeder in de patroon zijn voedselveilige fosfaatmineralen, waarvan een bepaalde hoeveelheid terechtkomt in uw leidingwater. Of het poeder er als 1 blok uitziet, als 2 blokjes, of wat verbrokkeld is, maakt niets uit – de werking is nog steeds perfect! Wanneer uw patroon echter leeg is, is de werking van uw Opticalc niet meer gegarandeerd en dient u een nieuw patroon te bestellen. Dit kan eenvoudigweg via onze webshop.

Fosfaatmineralen
Wat zijn fosfaten en waar komen ze vandaan?

Fosfaten zijn een verbinding van het mineraal fosfor met zuurstof waardoor ze opgenomen kunnen worden door levende organismen. Fosfaat is een natuurlijk mineraal en noodzakelijk voor het leven op aarde. Zonder dit mineraal kunnen planten, dieren en mensen niet overleven. Bij de mens is dit na calcium het belangrijkste mineraal dat aanwezig is in het lichaam. Het is uiterst belangrijk voor onze DNA en celstructuur, tanden, botten en goede werking van onze nieren. Het wordt soms ook wel het “allesregulerend mineraal” genoemd.

Fosfaatmineralen zijn op natuurlijke wijze aanwezig in bijna al onze voedingsproducten. Belangrijke bronnen van fosfaat zijn melkproducten, eieren, vlees, vis, peulvruchten en volkoren producten.

Daarnaast is het ook mogelijk om deze mineralen te ontginnen uit fosforertsen. Zeedieren slaan op natuurlijke wijze fosfaten op in hun schalen en botten. De restanten van deze dieren vormen miljoenen jaren later fosforlagen in de ondergrond. Deze komen voornamelijk voor in Marokko, China, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Na een zuiveringsproces bekomt men fosfaatmineralen die gebruikt worden als meststof in de landbouw en als voedingsadditief de voedingsindustrie. Het is in deze consumptiegeschikte vorm dat OPTICALC er gebruik van maakt.

Zijn fosfaatmineralen geschikt voor consumptie?

Absoluut.  Het fosfaatmineraal dat gebruikt wordt door GWP is zgn. polyfosfaat, een veel gebruikt voedingsadditief in de voedingsindustrie en 100% consumptieveilig. Tal van gezondheidsorganisaties wereldwijd, waaronder de US Food Administration (FDA) en de European Safety Autohority (EFSA) erkennen uitdrukkelijk dat het gebruik ervan consumptiegeschikt is en geen risico vormt voor de voedselveiligheid.

Zijn fosfaatmineralen smaak- en geurloos?

Ja, dit mineraal is volledig geur – en smaakloos en gedraagt zich op exact dezelfde wijze als zijn natuurlijke variant in voedingproducten zoals melk, vlees, vis, noten en volkoren granen

Waarom zijn fosfaatmineralen zo belangrijk voor onze gezondheid?

Fosfaatmineralen vormen na Calcium het tweede belangrijkste mineraal van het menselijk lichaam.  Fosfaatmineralen zorgen voor sterke botten, een gezond gebit, een optimale spijsvertering en goed werkende nieren. Bovendien hebben zij een positief effect op de cognitieve functies en algehele groei en ontwikkeling. Fosfaatmineralen zijn dan ook heel belangrijk voor de ontwikkeling bij kinderen en jongvolwassenen.

Hoeveel fosfaatmineralen heb je nodig per dag?

Volgens de  Nordic Nutritia Recommandations van 2012 , heeft een kind en jongvolwassene gemiddeld 700 mg/dag nodig, een volwassene 600 mg en vrouwen die borstvoeding geven zelfs 900 mg. De fosfaattoevoeging van  OPTICALC  aan het drinkwater bedraagt gemiddeld 3 mg/liter en draagt dus bij tot noodzakelijke dagelijkse fosfaatinname

Zijn fosfaatmineralen recycleerbaar?

Absoluut. Fosfaatmineralen vormen in de natuur een herbruikbare cyclus. Planten halen fosfaten uit de bodem om te groeien en doen dienst als voeding voor mens en dier. Op hun beurt stoten deze weer heel wat fosfaten af via urine, die dan weer een belangrijker voedingsbron vormen voor planten.

Drinkwatermaatschappijen vormen een belangrijke schakel in dit proces. Ons afvalwater zit immers vol fosfaten door o.a. onze urine. Via fosfaatterugwinning recycleren zij deze fosfaatmineralen in de vorm van struviet dat weer hergebruikt kan worden in de landbouw. Hierdoor is er ook minder ontginning nodig van fosfaatertsen wat dan weer een positieve impact heeft op het milieu.

Nederland bijvoorbeeld haalt jaarlijks tot 12.000 ton fosfor uit huishoudelijk afvalwater wat bijna 60% uitmaakt van de jaarlijkse Nederlandse nood aan fosfor.

Hoe voorkomen fosfaatmineralen kalkaanslag en corrosie?

Het toevoegen van fosfaatmineralen aan het leidingwater heeft 3 belangrijke functies :

1) Fosfaten verbinden op natuurlijke wijze met de aanwezige calciummineralen en zorgen ervoor dat deze zich niet kunnen ontwikkelen tot kalkkristallen die verantwoordelijk zijn voor de kalkaanslag. Belangrijk : de supergezonde calcium wordt dus niet uit het water gehaald, maar enkel geneutraliseerd.

2) Fosfaten zorgen ervoor dat de bestaande kalkaanslag beetje bij beetje oplost. Dit is wel een proces van maanden en niet van dagen. De natuur heeft altijd wat tijd nodig.

3) Fosfaten creëren een dunne beschermingsfilm langs de binnenkant van de leidingen en boilers en op verwarmingselementen. Deze beschermingslaag voorkomt corrosie en bijgevolg ook loodcontaminatie.

In tegenstelling tot zoutoplossingen, hebben fosfaten dus niet enkel een preventief effect maar zorgen zij ook voor een herstel.

Verwijderen fosfaatmineralen de kalk uit het water?

Neen . In tegenstelling tot zoutontharders, blijven de uiterst belangrijke calcium – en magnesiummineralen behouden en worden ze niet verwijderd en vervangen door natrium. Door de aanwezigeheid van calcium behoudt leidingwater daardoor zijn positief effect op onze gezondheid maar zorgt het niet meer voor de ongemakken.