Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen?

De zonnekaart is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap in samenwerking met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat wie nog niet investeerde in zonne-energie twijfels heeft over de mogelijke kostprijs of de geschiktheid van zijn dak. Met de zonnekaart willen de makers op een objectieve manier tonen dat deze […]