rood

Groepsaankoop.be

Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen?

De zonnekaart is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap in samenwerking met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat wie nog niet investeerde in zonne-energie twijfels heeft over de mogelijke kostprijs of de geschiktheid van zijn dak. Met de zonnekaart willen de makers op een objectieve manier tonen dat deze twijfels niet altijd terecht zijn. Integendeel!

Van meer dan 2,5 miljoen daken in Vlaanderen werd de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek bepaald. Door dit te combineren met gedetailleerde KMI-informatie worden de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones duidelijk: Elk gebouw (zelfs elk dakdeel) krijgt een score. Voor gebouwen met een goede score berekent de zonnekaart automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en wat ze kunnen opbrengen.

De zonnekaart vertrekt van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II dat zijn nauwkeurige hoogtegegevens van alle objecten in Vlaanderen verzamelt via nauwkeurige lasermetingen vanuit een vliegtuig. Op 3 jaar tijd (feb. 2013 – maart 2015) werd heel Vlaanderen opgemeten, met een nauwkeurigheid van 16 punten/m2.

Voor elk dak(deel) kan de zonnekaart een eerste inschatting maken van:

  • de geschiktheid voor zonnepanelen en een zonneboiler;
  • de gemiddelde prijs van een (standaard-)installatie;
  • de te verwachten winst;
  • de terugverdientijd;
  • het maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen en of -collectoren op het dak.

Wat doet de zonnekaart nog?

De zonnekaart houdt rekening met alle geregistreerde schaduwmakers op en rond het dak: omliggende gebouwen, bomen, schouwen … Daarnaast berekent het zo volledig mogelijk de kostprijs, besparing en terugverdientijd (d.w.z. inclusief prosumententarief voor zonnepanelen, premie voor zonneboiler, tarieven per distributiegebied … ). Ten slotte actualiseert de zonnekaart ook regelmatig de kostenonderdelen.

Klik hieronder op de afbeelding en kom snel te weten hoe jouw dak scoort voor zonne-energie!