Is dakisolatie verplicht?

 

Dakisolatie

De grootste warmteverliezen in huis vinden plaats langs het dak. Vandaar dat dakisolatie verplicht is. Vanaf 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, voldoen aan de dakisolatienorm. Daken die niet aan de norm voldoen, moeten geïsoleerd worden. Het dak is je grootste warmteverliespost. Met dakisolatie kan je gemiddeld tot 480 euro per jaar besparen.  De investering in dakisolatie verdien je gemiddeld tussen de 3 en de 5 jaar terug.

De dakisolatienorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een warmteweerstand (R-waarde) van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen. Dit stemt overeen met een laag isolatiemateriaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt).

Isoleren van hellende daken

De erkende leveranciers waarmee groepsaankoop samenwerkt, gebruiken voor het isoleren van hellende daken hoofdzakelijk glaswol. Indien u dat wenst kan de erkende leverancier waarmee groepsaankoop samenwerkt ook vragen om te zorgen voor een ‘onderdak’.

Isoleren van platte daken

Ook voor het isoleren van platte daken kunt u terecht bij geselecteerde leverancier van groepsaankoop. Deze erkende leverancier gebruikt de meest kwalitatieve en innoverende materialen om uw plat dak te isoleren. Een plat dak isoleren is een investering op lange termijn. U kan dan ook rekenen op een plat dak met een levensverwachting van meer dan 50 jaar!

Samen voor een goede prijs! Schrijf je vrijblijvend in voor de groepsaankoop na-isolatie. 

Dakisolatie