rood

Groepsaankoop.be

Renoveren? Wie slim is gaat BENOveren!

BENOveren: wat, waarom en hoe?

BENOveren staat voor Beter Renoveren.

Gewoon renoveren? Daar doe jij toch niet meer aan mee. Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. Wie verstandig is, wacht ook niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning. Meer informatie? Klik hier voor de brochure!

Dak renoveren /  isoleren

De erkend leverancier van isolatie met wie groepsaankoop samenwerkt, zal ervoor zorgen dat de isolatie – niet enkel bij het dak, maar ook bij buitenmuren en vloeren en bij de aansluitingen tussen de diverse constructiedelen goed aaneensluitend geplaatst wordt, en dat er eventueel extra maatregelen genomen worden om de wind- en luchtdichtheid* te optimaliseren. Via allerlei spleten en kieren kan er immers nog heel wat warmte verloren gaan. Dat doet de energiefactuur onnodig stijgen en vergroot het risico op condensatieproblemen.

Muren renoveren / isoleren

De isolatie van je gevel of buitenmuren vormt de tweede belangrijke stap in je ideale BENOvatietraject. Na het dak zijn niet of onvoldoende geïsoleerde buitenmuren immers de tweede grootste oorzaak van warmteverlies. Dit warmteverlies beperken kan op twee manieren : door je buitenmuren goed te laten na-isoleren en door de luchtdichtheid* van je buitenmuren te verbeteren. Denk bij dit laatste vooral aan de aansluiting met deuren en ramen, maar vergeet ook de vloer / wand- en wand / plafond-aansluiting niet.

Kiezen voor duurzame energiebronnen en technieken.

Tijdens een BENOvatie kies je voor de juiste energiebronnen en voor de juiste technieken. Onder energiebronnen verstaan we gas, stookolie, elektriciteit, hout … alsook de hernieuwbare energie die wordt opgewekt met zonnepanelen of warmtepompen. Technieken is een verzamelnaam voor de installaties die op deze energiebronnen werken, zoals de verwarming, de ventilatie, en elektrische en sanitaire installaties.

bron: Vlaams Energieagentschap.