rood

Groepsaankoop.be

Waarom het capaciteitstarief?

Doordat we meer en meer rijden, verwarmen en leven op elektriciteit, wordt het distributienet meer en meer belast. In sommige straten moeten stroomkabels daarom vervangen worden door dikkere geleiders om vooral aan de vraag op piekmomenten op te vangen om zodoende hinder of zelfs uitval te vermijden. Dat betekent ook dat Fluvius als netbeheerder de komende jaren fors moet investeren in het distributienet. Via het capaciteitstarief is het vooral de consument die de hoogste verbruikspiek veroorzaakt die het meeste zal bijdragen aan de kosten ter aanpassing van het elektriciteitsnet.

Sinds begin 2023 is er in de nettarieven geen onderscheid meer tussen het dag- en nachttarief. De nettarieven die u betaalt, hangen niet langer af van het moment waarop u verbruikt.

Het onderscheid tussen de duurdere dag- en goedkopere nachturen verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost. Uw leverancier bepaalt die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik.

 

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Met het capaciteitstarief werd een alternatieve berekeningsmethode ingevoerd voor het gedeelte ‘netgebruik’ in de netvergoedingen op de elektriciteitsfactuur van iedereen, bedrijven en particulieren. De basis van de netvergoeding wordt berekend aan de hand van de gemiddelde maandpiek (MP). Deze wordt door Fluvius berekend als het rekenkundig gemiddelde van de hoogste piekverbruiken die je de laatste twaalf maanden optekende.  Indien de gemiddelde maandpiek MP lager is dan 2.5 kW (vooral voor particulieren en kleine verbruikers) geldt 2.5 kW als minimum voor de maandpiek. Je kan via Mijn Fluvius zelf je toegangsvermogen ‘TV’ instellen waarmee je forfaitair belast wordt binnen het kader van het capaciteitstarief.

Fluvius heeft in dit document verder uitleg en verduidelijking. 

Hoe je verbruikspiek beperken?

Een energiemanager zal uw elektriciteitsproductie, -opslag en -verbruik op elkaar afstemmen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over uw verbruik, optimaliseert u de kost en kunt u zich focussen op andere zaken in het leven.